ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội – VNU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội – VNU gồm điểm chuẩn của các trường và khoa trực thuộc.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi liệt kê điểm chuẩn của các trường và khoa trực thuộc. Đây là những đơn vị có quy mô nhỏ so với phần còn lại bao gồm:

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội – VNU

Các bạn có thể truy cập website của trường để tìm thêm thông tin: https://www.vnu.edu.vn/home/

Điểm chuẩn Đại học Y Dược (UMP)

 

Tổ hợp mônTên ngành202120202019
A00Dược học         26.05         26.70         24.20
B00Điều dưỡng         25.35         24.90 — 
 Dược học         26.05         26.70         24.20
 Kỹ thuật hình ảnh Y học         25.40 —          21.00
 Kỹ thuật xét nghiệm Y học         25.85         25.55         22.20
 Răng hàm mặt         27.50         27.20         23.60
 Y khoa         28.15         28.35         25.60

 

Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật (VJU)

 

Tên ngànhTổ hợp môn2021
Khoa học và kỹ thuật máy tínhA0021.25
 A0121.25
Nhật Bản họcA0124.65
 D0124.65
 D0624.65
 D1424.65
 D2824.65
 D6324.65
 D7824.65
 D8324.65

 

 

Điểm chuẩn Đại học Quản trị Kinh doanh (HSB) phân loại theo tổ hợp môn

Tổ hợp mônTên ngành202120202019
A01Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ20.0018.3516.00
 Quản trị và An ninh22.75
D01Marketing và Truyền thông20.1017.20
 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ20.0018.3516.00
 Quản trị nhân lực và nhân tài18.50
 Quản trị và An ninh22.75
D07Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ20.0018.35
 Quản trị và An ninh22.75
D08Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ20.0018.35
 Quản trị và An ninh22.75
D09Marketing và Truyền thông20.1017.20
 Quản trị nhân lực và nhân tài18.50
D10Marketing và Truyền thông20.1017.20
 Quản trị nhân lực và nhân tài18.50
D96Marketing và Truyền thông20.1017.20
 Quản trị nhân lực và nhân tài18.50

Các Bạn có thể xem thêm Điểm chuẩn Đại học Quản trị Kinh doanh phân loại theo ngành tại đây

 

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế (QHQ) phân loại theo tổ hợp môn

Tổ hợp mônTên ngành202120202019
A00Hệ thống thông tin quản lý24.8019.5017.00
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.5020.5018.75
 Kinh doanh quốc tế26.2023.2520.50
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.3018.00
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00
 Phân tích dữ liệu kinh doanh25.0021.0017.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.5017.00
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.0019.0017.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
A01Hệ thống thông tin quản lý24.8019.5017.00
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.5020.5018.75
 Kinh doanh quốc tế26.2023.2520.50
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.3018.00
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00
 Phân tích dữ liệu kinh doanh25.0021.0017.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.5017.00
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.0019.0017.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
D01Hệ thống thông tin quản lý24.8019.50
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.5020.50
 Kinh doanh quốc tế26.2023.25
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.3018.00
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00
 Phân tích dữ liệu kinh doanh25.0021.0017.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.5017.00
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.0019.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
D03Hệ thống thông tin quản lý24.80
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.50
 Kinh doanh quốc tế26.20
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.30
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00
 Phân tích dữ liệu kinh doanh25.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.50
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
D06Hệ thống thông tin quản lý24.80
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.50
 Kinh doanh quốc tế26.20
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.30
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00
 Phân tích dữ liệu kinh doanh25.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.50
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
D07Phân tích dữ liệu kinh doanh25.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.50
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
D23Phân tích dữ liệu kinh doanh25.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.50
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
D24Phân tích dữ liệu kinh doanh25.00
 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka)23.50
 Tin học và Kỹ thuật máy tính24.00
 Tự động hóa và Tin học22.00
D96Hệ thống thông tin quản lý24.8019.50
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.5020.50
 Kinh doanh quốc tế26.2023.25
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.3018.00
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00
D97Hệ thống thông tin quản lý24.80
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.50
 Kinh doanh quốc tế26.20
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.30
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00
DD0Hệ thống thông tin quản lý24.80
 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán25.50
 Kinh doanh quốc tế26.20
 Marketing (Song bằng VNU-HELP)25.30
 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin)25.00

Các Bạn có thể xem thêm Điểm chuẩn Khoa Quốc tế phân loại theo ngành tại đây

Điểm chuẩn Đại học Quản trị Kinh doanh phân loại theo Nghành

 

Tên ngànhTổ hợp môn202120202019
Marketing và Truyền thôngD0120.1017.20
 D0920.1017.20
 D1020.1017.20
 D9620.1017.20
Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệA0120.0018.3516.00
 D0120.0018.3516.00
 D0720.0018.35
 D0820.0018.35
Quản trị nhân lực và nhân tàiD0118.50
 D0918.50
 D1018.50
 D9618.50
Quản trị và An ninhA0122.75
 D0122.75
 D0722.75
 D0822.75

 

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế phân loại theo Nghành

 

Tên ngànhTổ hợp môn202120202019
Marketing và Truyền thôngD0120.1017.20
 D0920.1017.20
 D1020.1017.20
 D9620.1017.20
Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệA0120.0018.3516.00
 D0120.0018.3516.00
 D0720.0018.35
 D0820.0018.35
Quản trị nhân lực và nhân tàiD0118.50
 D0918.50
 D1018.50
 D9618.50
Quản trị và An ninhA0122.75
 D0122.75
 D0722.75
 D0822.75

 

Quảng cáo

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

3
Content
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Hướng dẫn viên du lịch là gì? Những điều cần biết về hướng dẫn viên du lịch
Giới thiệu và bán dịch vụ khác cho khách như: các dịch vụ spa, gym, karaoke, bar hay các dịch vụ tour tuyến, mua vé tham quan, vé cáp treo
Lễ tân khách sạn là gì? Nhiệm vụ của lễ tân khách sạn ra sao
quản lý các nhân viên và hướng dẫn họ là công việc của quản lý nhà hàng
Quản lý nhà hàng là gì? Công việc của quản lý nhà hàng gồm những gì?