ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2021, 2020, 2019 được sắp xếp và phân loại theo 02 cách bao gồm: Điểm chuẩn (xét điểm thi THPT) phân loại theo Ngành và theo tổ hợp môn; đồng thời được tổng hợp 03 năm gần nhất để bạn đọc có thể so sánh điểm giữa các năm, từ đấy đưa ra lựa chọn tối ưu nhất. Bạn đọc có thể xem mục lục để dễ dàng tìm kiếm các thông tin.

Các bạn có thể truy cập website của trường để tìm thêm thông tin: https://vinhuni.edu.vn/

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2021, 2020, 2019 (TDV) phân loại theo tổ hợp môn

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2021, 2020, 2019 phân loại theo từng tổ hợp riêng biệt để giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm theo nhu cầu

Tên ngành202120202019
Báo chí171514
Chăn nuôi161414
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử171514
Công nghệ kỹ thuật nhiệt161514
Công nghệ kỹ thuật ô tô181514
Công nghệ thông tin181514
Công nghệ thông tin chất lượng cao18
Công nghệ thực phẩm161514
Công tác xã hội161514
Du lịch1615
Giáo dục QP-AN1918.518
Giáo dục Tiểu học262321
Kế toán181615
Khoa học dữ liệu và thống kê16
Khoa học máy tính1818
Kinh tế171515
Kinh tế xây dựng161514
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông181514
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa181514
Kỹ thuật phần mềm1815
Kỹ thuật xây dựng171414
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông161514
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy221914
Luật171515
Luật kinh tế171515
Nông học161914
Nuôi trồng thủy sản161414
Quản lý đất đai161414
Quản lý giáo dục161514
Quản lý nhà nước161514
Quản lý tài nguyên và môi trường161414
Quản lý văn hóa161514
Quản trị kinh doanh171615
Quản trị kinh doanh chất lượng cao18
Sư phạm Hóa học2018.518
Sư phạm Sinh học1924.518
Sư phạm Tin học192218
Sư phạm Toán học2318.518
Sư phạm Toán học chất lượng cao25
Sư Phạm Vật lý1918.518
Tài chính ngân hàng171515
Thương mại điện tử1715
Việt Nam học161514
Tên ngành202120202019
Báo chí171514
Chính trị học161514
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử171514
Công nghệ kỹ thuật nhiệt161514
Công nghệ kỹ thuật ô tô181514
Công nghệ thông tin181514
Công nghệ thông tin chất lượng cao18
Công nghệ thực phẩm161514
Công tác xã hội161514
Du lịch1615
Kế toán181615
Khoa học dữ liệu và thống kê16
Khoa học máy tính1818
Kinh tế171515
Kinh tế xây dựng161514
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông181514
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa181514
Kỹ thuật phần mềm1815
Kỹ thuật xây dựng171414
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông161514
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy221914
Luật171515
Luật kinh tế171515
Quản lý giáo dục161514
Quản lý nhà nước161514
Quản lý văn hóa161514
Quản trị kinh doanh171615
Quản trị kinh doanh chất lượng cao18
Sư phạm Hóa học2018.518
Sư phạm Sinh học1924.518
Sư phạm Tin học192218
Sư phạm Toán học2318.518
Sư phạm Toán học chất lượng cao25
Sư Phạm Vật lý1918.518
Tài chính ngân hàng171515
Thương mại điện tử1715
Việt Nam học161514
Tên ngành202120202019
Sư Phạm Vật lý1918.5
Tên ngành202120202019
Chăn nuôi161414
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử171514
Công nghệ kỹ thuật nhiệt161514
Công nghệ kỹ thuật ô tô181514
Công nghệ sinh học1616.514
Công nghệ thực phẩm161514
Điều dưỡng191918
Khoa học dữ liệu và thống kê16
Kinh tế171515
Kinh tế xây dựng161514
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông181514
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa181514
Kỹ thuật xây dựng171414
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông161514
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy221914
Nông học161914
Nuôi trồng thủy sản161414
Quản lý đất đai161414
Quản lý tài nguyên và môi trường161414
Sư phạm Hóa học2018.518
Sư phạm Sinh học1924.518
Sư phạm Toán học2318.518
Sư phạm Toán học chất lượng cao25
Sư Phạm Vật lý1918.518
Tổ hợp mônTên ngành202120202019
B02Công nghệ sinh học1616.5
B04Công nghệ sinh học1616.5
B08Chăn nuôi161414
 Công nghệ sinh học1616.5
 Điều dưỡng1919
 Nông học161914
 Nuôi trồng thủy sản161414
 Quản lý đất đai161414
 Quản lý tài nguyên và môi trường161414
 Sư phạm Sinh học1924.5
Tổ hợp mônTên ngành202120202019
C04Sư phạm Địa lý2218.518
C19Chính trị học161514
 Giáo dục Chính trị2118.518
 Giáo dục QP-AN1918.518
 Sư phạm Lịch sử2118.518
C20Giáo dục Chính trị2118.518
 Giáo dục Tiểu học262321
 Sư phạm Địa lý2218.518
 Sư phạm Lịch sử21
 Sư phạm Ngữ văn2418.518
Tên ngành202120202019
Báo chí171514
Chăn nuôi161414
Chính trị học161514
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử171514
Công nghệ kỹ thuật nhiệt161514
Công nghệ kỹ thuật ô tô181514
Công nghệ thông tin181514
Công nghệ thông tin chất lượng cao18
Công tác xã hội161514
Du lịch1615
Giáo dục Chính trị2118.518
Giáo dục QP-AN1918.518
Giáo dục Tiểu học262321
Kế toán181615
Khoa học dữ liệu và thống kê16
Khoa học máy tính1818
Kinh tế171515
Kinh tế xây dựng161514
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông181514
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa181514
Kỹ thuật phần mềm1815
Kỹ thuật xây dựng171414
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông161514
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy221914
Luật171515
Luật kinh tế171515
Ngôn ngữ Anh222018
Nông học161914
Nuôi trồng thủy sản161414
Quản lý đất đai161414
Quản lý giáo dục161514
Quản lý nhà nước161514
Quản lý tài nguyên và môi trường161414
Quản lý văn hóa161514
Quản trị kinh doanh171615
Quản trị kinh doanh chất lượng cao18
Sư phạm Ngữ văn2418.518
Sư phạm Tiếng Anh292524
Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)35
Sư phạm Tin học192218
Sư phạm Toán học2318.518
Sư phạm Toán học chất lượng cao25
Tài chính ngân hàng171515
Thương mại điện tử1715
Việt Nam học161514
Tên ngành202120202019
Công nghệ thông tin1815
Công nghệ thông tin chất lượng cao18
Công nghệ thực phẩm161514
Điều dưỡng191918
Kế toán181615
Khoa học máy tính1818
Kỹ thuật phần mềm1815
Quản trị kinh doanh171615
Quản trị kinh doanh chất lượng cao18
Sư phạm Hóa học2018.518
Sư phạm Tin học1922
Tài chính ngân hàng171515
Thương mại điện tử1715
Tổ hợp mônTên ngành202120202019
D13Điều dưỡng191918
D14Ngôn ngữ Anh222018
 Sư phạm Lịch sử21
 Sư phạm Tiếng Anh292524
 Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)35
D15Ngôn ngữ Anh222018
 Sư phạm Địa lý22
 Sư phạm Ngữ văn24
 Sư phạm Tiếng Anh292524
 Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)35
D66Ngôn ngữ Anh2220
Tổ hợp mônTên ngành202120202019
M00Giáo dục Mầm non262524
M01Giáo dục Mầm non262524
M10Giáo dục Mầm non262524
M13Giáo dục Mầm non2625
Tổ hợp mônTên ngành202120202019
T00Giáo dục Thể chất302826
T01Giáo dục Thể chất302826
T02Giáo dục Thể chất302826
T05Giáo dục Thể chất302826

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2021, 2020, 2019 (TDV) phân loại theo Ngành

Điểm chuẩn Đại học Vinh được chia ra thành các ngành đào tạo khác nhau, sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái ABC. Các tổ hợp môn của từng ngành đào tạo cũng được sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái ABC để thí sinh dễ dàng tìm kiếm

Tên ngànhTổ hợp môn202120202019
Báo chíA00171514
 A01171514
 C00171514
 D01171514
Chăn nuôiA00161414
 B00161414
 B08161414
 D01161414
Chính trị họcA01161514
 C00161514
 C19161514
 D01161514
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA00171514
 A01171514
 B00171514
 D01171514
Công nghệ kỹ thuật nhiệtA00161514
 A01161514
 B00161514
 D01161514
Công nghệ kỹ thuật ô tôA00181514
 A01181514
 B00181514
 D01181514
Công nghệ sinh họcB001616.514
 B021616.5
 B041616.5
 B081616.5
Công nghệ thông tinA00181514
 A01181514
 D01181514
 D071815
Công nghệ thông tin chất lượng caoA0018
 A0118
 D0118
 D0718
Công nghệ thực phẩmA00161514
 A01161514
 B00161514
 D07161514
Công tác xã hộiA00161514
 A01161514
 C00161514
 D01161514
Điều dưỡngB00191918
 B081919
 D07191918
 D13191918
Du lịchA001615
 A011615
 C001615
 D011615
Giáo dục Chính trịC002118.518
 C192118.518
 C202118.518
 D012118.518
Giáo dục Mầm nonM00262524
 M01262524
 M10262524
 M132625
Giáo dục QP-ANA001918.518
 C001918.518
 C191918.518
 D011918.518
Giáo dục Thể chấtT00302826
 T01302826
 T02302826
 T05302826
Giáo dục Tiểu họcA00262321
 C00262321
 C20262321
 D01262321
Kế toánA00181615
 A01181615
 D01181615
 D07181615
Khoa học dữ liệu và thống kêA0016
 A0116
 B0016
 D0116
Khoa học máy tínhA001818
 A011818
 D011818
 D071818
Kinh tếA00171515
 A01171515
 B00171515
 D01171515
Kinh tế xây dựngA00161514
 A01161514
 B00161514
 D01161514
Kỹ thuật điện tử – Viễn thôngA00181514
 A01181514
 B00181514
 D01181514
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaA00181514
 A01181514
 B00181514
 D01181514
Kỹ thuật phần mềmA001815
 A011815
 D011815
 D071815
Kỹ thuật xây dựngA00171414
 A01171414
 B00171414
 D01171414
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngA00161514
 A01161514
 B00161514
 D01161514
Kỹ thuật xây dựng công trình thủyA00221914
 A01221914
 B00221914
 D01221914
LuậtA00171515
 A01171515
 C00171515
 D01171515
Luật kinh tếA00171515
 A01171515
 C00171515
 D01171515
Ngôn ngữ AnhD01222018
 D14222018
 D15222018
 D662220
Nông họcA00161914
 B00161914
 B08161914
 D01161914
Nuôi trồng thủy sảnA00161414
 B00161414
 B08161414
 D01161414
Quản lý đất đaiA00161414
 B00161414
 B08161414
 D01161414
Quản lý giáo dụcA00161514
 A01161514
 C00161514
 D01161514
Quản lý nhà nướcA00161514
 A01161514
 C00161514
 D01161514
Quản lý tài nguyên và môi trườngA00161414
 B00161414
 B08161414
 D01161414
Quản lý văn hóaA00161514
 A01161514
 C00161514
 D01161514
Quản trị kinh doanhA00171615
 A01171615
 D01171615
 D07171615
Quản trị kinh doanh chất lượng caoA0018
 A0118
 D0118
 D0718
Sư phạm Địa lýC002218.518
 C042218.518
 C202218.518
 D1522
Sư phạm Hóa họcA002018.518
 A012018.518
 B002018.518
 D072018.518
Sư phạm Lịch sửC002118.518
 C192118.518
 C2021
 D1421
Sư phạm Ngữ vănC002418.518
 C202418.518
 D012418.518
 D1524
Sư phạm Sinh họcA001924.518
 A011924.518
 B001924.518
 B081924.5
Sư phạm Tiếng AnhD01292524
 D14292524
 D15292524
 D662925
Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng)D0135
 D1435
 D1535
 D6635
Sư phạm Tin họcA00192218
 A01192218
 D01192218
 D071922
Sư phạm Toán họcA002318.518
 A012318.518
 B002318.518
 D012318.518
Sư phạm Toán học chất lượng caoA0025
 A0125
 B0025
 D0125
Sư Phạm Vật lýA001918.518
 A011918.518
 A101918.5
 B001918.518
Tài chính ngân hàngA00171515
 A01171515
 D01171515
 D07171515
Thương mại điện tửA001715
 A011715
 D011715
 D071715
Việt Nam họcA00161514
 A01161514
 C00161514
 D01161514

Quảng cáo

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

3
Content
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Hướng dẫn viên du lịch là gì? Những điều cần biết về hướng dẫn viên du lịch
Giới thiệu và bán dịch vụ khác cho khách như: các dịch vụ spa, gym, karaoke, bar hay các dịch vụ tour tuyến, mua vé tham quan, vé cáp treo
Lễ tân khách sạn là gì? Nhiệm vụ của lễ tân khách sạn ra sao
quản lý các nhân viên và hướng dẫn họ là công việc của quản lý nhà hàng
Quản lý nhà hàng là gì? Công việc của quản lý nhà hàng gồm những gì?