ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

Học phí UEH – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Học phí UEH năm học 2021-2022

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City – UEH) là một trong những trường Đại học trọng điểm quốc gia thuộc khu vực miền Nam Việt Nam. Chẳng vậy mà Eduniversal (là một doanh nghiệp xếp hạng đại học của công ty tư vấn Pháp và cơ quan xếp hạng SMBG chuyên về Giáo dục Đại học) từng đánh giá UEH là một trong 1000 trường Đại học chuyên ngành Kinh tế – Kinh doanh đừng đầu thế giới.

Theo học trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, sinh viên sẽ có mức đóng học phí UEH năm học 2021-2022 như sau:

Học phí UEH đối với Chương trình đào tạo các ngành cơ bản hệ Cử nhân năm học 2021-2022

Học phí UEH quy định đối với Chương trình đào tạo các ngành cơ bản hệ Cử nhân cố định theo từng năm học, cụ thể là:

 • Sinh viên năm nhất (2021-2022): 715.000 vnđ/ tín chỉ tương đương với mức học phí khoảng 22.500.000 vnđ
 • Sinh viên năm hai (2022-2023): 785.000 vnđ/ tín chỉ tương đương với mức học phí khoảng 24.800.000 vnđ
 • Sinh viên năm ba (2023-2024): 863.500 vnđ/ tín chỉ tương đương với mức học phí khoảng 27.200.000 vnđ
 • Sinh viên năm tư (2024-2025): 950.000 vnđ/ tín chỉ tương đương với mức học phí khoảng 29.900.000 vnđ
Học phí UEH đối với Chương trình đào tạo các ngành cơ bản hệ Cử nhân năm học 2021-2022

Học phí UEH đối với Chương trình đào tạo Chất lượng cao hệ Cử nhân năm học 2021-2022

Đối với Chương trình đào tạo Chất lượng cao, Mức học phí UEH cả năm dựa trên số tín chỉ cũng như chuyên ngành mà sinh viên đó theo học. Ngoài ra, đơn giá tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt với đơn giá tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh là khác nhau. Thông thường đơn giá tín chỉ học phần tiếng Anh = đơn giá tín chỉ học phần tiếng Việt x 1.4

Dưới đây là bảng đơn giá mỗi tín chỉ đối với 18 chuyên ngành trong Chương trình đào tạo Chất lượng cao của UEH: (đơn vị: vnđ)

Lưu ý: Mức học phí trên không thay đổi trong 4 năm học Đại học hệ Cử nhân.

Học phí UEH đối với Chương trình đào tạo Cử nhân tài năng năm học 2021-2022

Đối với Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng năm học 2021-2022, mức học phí sẽ được tính dựa theo số tín chỉ mà sinh viên đó theo học học phần giảng dạy bằng tiếng Anh hay học phần giảng dạy bằng tiếng Việt. Cụ thể, đơn giá/ tín chỉ sẽ được quy định như sau:

 • Đơn giá/ tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt là: 940.000 vnđ/ tín chỉ
 • Đơn giá/ tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh là: 1.685.000 vnđ/ tín chỉ.

Chương trình Học bổng của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Trong năm học 2021-2022, UEH chính thức công bố 2 gói học bổng là: Học bổng tuyển sinh và Học bổng Hỗ trợ học tập. Hai gói học bổng này được Nhà trường công bố chính thức tổng cộng là 700 suất từ loại xuất sắc đến loại bán phần. Chi tiết như sau:

Học bổng tuyển sinh UEH

Trong gói Học bổng tuyển sinh, UEH có 550 suất:

 • 50 suất – Học bổng xuất sắc. Giá trị mỗi suất tương đương với giá trị 1.5 học phí kỳ đầu khóa học
 • 150 suất – Học bổng toàn phần. Giá trị mỗi suất tương đương với giá trị học phí kỳ đầu khóa học
 • 350 suất – Học bổng bán phần. Giá trị mỗi suất tương đương với 1/2 giá trị học phí kỳ đầu khóa học

Học bổng Hỗ trợ học tập

Trong chính sách Học bổng Hỗ trợ học tập năm 2021, UEH có 150 suất tương ứng với 2 loại Học bổng toàn phần & Học bổng bán phần. Cụ thể:

 • 50 suất – Học bổng toàn phần. Giá trị mỗi suất tương đương với giá trị học phí kỳ đầu khóa học
 • 100 suất – Học bổng bán phần. Giá trị mỗi suất tương đương với 1/2 giá trị học phí kỳ đầu khóa học

Ghi chú: Giá trị học bổng sẽ được tính theo Học phí UEH đối với Chương trình đào tạo các ngành cơ bản hệ Cử nhân.

Sinh viên lưu ý, Nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên hệ Đại học chính quy được nhận học bổng Hỗ trợ học tập học kỳ cuối năm 2021 (xét dựa trên kết quả học tập và rèn luyện học kỳ đầu năm 2021) trên website cũng như thông báo về Khoa/ Viện đào tạo của mỗi sinh viên. Bên cạnh đó, Trường sẽ chi trả trực tiếp học bổng vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên từ ngày 25/02/202; thời gian kiểm tra và bổ sung thông tin tài khoản cá nhân sẽ bắt đầu từ ngày ra thông báo (tức ngày 25/01/2022) đến trước ngày 21/02/2022.

Các bạn có thể truy cập website của trường để tìm thêm thông tin: https://www.ueh.edu.vn/

Quảng cáo

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

3
Content
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Hướng dẫn viên du lịch là gì? Những điều cần biết về hướng dẫn viên du lịch
Giới thiệu và bán dịch vụ khác cho khách như: các dịch vụ spa, gym, karaoke, bar hay các dịch vụ tour tuyến, mua vé tham quan, vé cáp treo
Lễ tân khách sạn là gì? Nhiệm vụ của lễ tân khách sạn ra sao
quản lý các nhân viên và hướng dẫn họ là công việc của quản lý nhà hàng
Quản lý nhà hàng là gì? Công việc của quản lý nhà hàng gồm những gì?